Themabijeenkomst Wonen Albert Herder en Peter Boelhouwer

< Vorige pagina
U bent hier: Home>Agenda>Themabijeenkomst Wonen Albert Herder en Peter Boelhouwer

Gaat dat zien 10 oktober a.s., in de  Arena van Lomans, 16.30 – 21.00 uur:

de Themabijeenkomst Wonen, met als sprekers Albert Herder (architect/urbanist, links) en Professor Dr. Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems TU Delft).

 

Albert Herder studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en is partner bij Studioninedots. Hij heeft meerdere belangwekkende en prijswinnende woongebouwen op zijn naam staan en is een specialist in het maken van collectieve stedelijke voorzieningen en het transformeren van voormalige industriële locaties en oude kantoorgebouwen. Ook ontwikkelde hij het stedenbouwkundig concept Cityplot. Recentelijk heeft hij belangrijke tenders gewonnen zoals Westbeat Amsterdam, Smakkelaarspark Utrecht en Pompenburg Rotterdam.

Herder ontwerpt met en voor mensen die plekken en processen durven te herdefiniëren, mensen die ondernemend zijn, onafhankelijk denken en vernieuwingsdrang hebben met de focus op sociale innovatie. Een uitgesproken ontworpen collectieve plek faciliteert dynamiek, heeft een positieve impact op gedrag en beleving, en/of is voor lange tijd domweg een bijzonder prettige plek om te wonen en/of te werken. Verder is hij mede-initiatiefnemer van de CreativeSpace 111.amsterdam en in de netwerkorganisatie CommonSpaces werkt hij samen met ondernemingen als A Better Place en Nomads Creative Innovation Agency, die zich richten op de vitaliteit van de de fysieke of virtuele stedelijke leefomgevingen. Herder is lid van de commissie Architectuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, was recent jurylid van Utrechtse Rietveldprijs en Archiprix, geeft lezingen op (inter)nationale conferenties en is als docent en adviseur verbonden aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Tip van de items waar Albert 10 oktober in de Arena van Lomans zal ingaan:
 

– Samen Wonen.

Wij zijn ervan overtuigd dat architectuur het dagelijks leven van mensen op een positieve manier kan beïnvloeden. Dus hoe groot of klein het project ook is, we richten ons altijd op menselijke interactie;  111.amsterdam, Smiley, Westbeat. Lucent. 

 

– Tolerant Wonen

Hoe maak je een ontwerp van een open stad? Een plek voor innovatie en exploratie; Cityplot Buiksloterham, Pompenburg Rotterdam.

 

– Duurzaam of Circulair Wonen

Strategieen voor duurzame en Circulaire leefgemeenschappen; Buiksloterham Amsterdam en Coberco Arnhem.

“En als er de 10e tijd genoeg is kunnen we ook ingaan op Ons Woon Laboratorium. Wat er zoal op de onderzoekstafel ligt? Werken-Wonen-Leren-Leven, Cityhub,’The battle of the groundfloor, Parametrisch ontwerp, Mobilus?”

 

Prof.dr. P.J. Boelhouwer is sinds 2001 hoogleraar Housing Systems (Afdeling Management in the Built Environment) aan de TU Delft. Hij houdt zich vooral bezig met woningmarktbeleid: hoe maak je het, en hoe evalueer je het? “De Nederlandse woningmarkt functioneert momenteel niet goed. De woningproductie is laag en de koopprijzen zijn fors gedaald. Het onderzoek van mijn leerstoel richt zich daarom op onder meer woningkeuzeprocessen, hervorming van de woningmarkt en koopprijsontwikkeling, maar ook internationaal vergelijkend onderzoek van volkshuisvestingssystemen. Ook de effecten van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de samenhang tussen bouwproductie en koopprijsontwikkeling of de positionering van de corporatiesector komen aan bod. In de nabije toekomst zie ik verschillende uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting. De woningmarkt wordt opnieuw geordend en de rol van corporaties verandert. Ook de vergrijzing en de verandering van de verzorgingsstaat krijgen invloed op de sector.”
Boelhouwer studeerde sociale geografie in Utrecht. Naast hoogleraar is hij voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR) en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).

 

Naast bovenstaand zal Peter Boelhouwer tijdens onze Themabijeenkomst Wonen op 10 oktober a.s. ook ingaan op de volgende topics: 1. Demografisch: woningaanbod en tekorten; 2. Wat en waar gaan we bouwen; 3. Breder kijken naar bouwen: binnenstedelijk, hoogbouw; 4. Gebiedsontwikkeling; 5. Energie en 6. Logistiek, infrastructuur.  

 

Allemaal food for thought, zeker ook in het Amersfoortse!

 

INTRODUCÉ(E)S

Introducé(e)s zijn welkom! Neem collega’s of relaties mee, geef alleen wel even naam en bedrijf van jouw introducé(e)(s) door aan Stan de Kanter via s.dekanter@mend.nl.

 

 

 

 

 

Delen: