Haver Droeze eervol tweede

< Vorige pagina
U bent hier: Home>Actueel>Haver Droeze eervol tweede

Haver Droeze eervol tweede

 

NAVS-lid Haver Droeze behaalde de tweede plaats in een ontwerpwedstrijd gericht op de landschappelijke inpassing van duurzame energie. De jury beoordeelde het ontwerp voor een Energie-eiland in Zeeland als visionair, groots, zeer innovatief en met een hoge toekomstwaarde. Ze zag een breed toepassingsgebied in zowel Nederland als daarbuiten. Om die reden ontving de inzending ook een eervolle vermelding.

  

Het aan de Muurhuizen gevestigde Amersfoortse adviesbureau werkte bij dit project samen met Energy Indeed, Feddes/Olthof landschapsarchitecten en de Zeeuwse Milieufederatie. Het geheel stond onder leiding van Qirion, een dochteronderneming van Alliander.

De insteek van de door NederLandBovenWater (NLBW) uitgeschreven prijsvraag was: Nederland wil duurzame energie, maar met oog voor het landschap en de omgeving. Duurzame opwek vraagt ruimte, zonneparken op land en windmolenparken op zee. Hoe kunnen we hetzelfde gebied nu slimmer gebruiken, zodat we er niet alleen schone energie opwekken, maar ook ons landschap mooier maken? Er werden innovatieve ideeën gevraagd voor drie typen gebieden: het stedelijk gebied (gemeente Zwolle), het landelijk gebied (gebied rond de A16 bij Breda) en het waterlijk gebied: de Zeeuwse zoute wateren; de categorie waar Haver Droeze cs meedong. Hun idee van een Energie-eiland in de Westerschelde gaat in op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie: de opslag van hernieuwbare energie. Binnen een ringvormige eiland komen zeewaterbatterijen waarbij bij het opladen zeewater wordt gesplitst in zure en basische watervolumina, die worden opgeslagen in flexibele, in het water drijvende zakken. Het eiland wordt natuurlijk/ecologisch uitgevoerd. Andere functiecombinaties, denk aan energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur, zijn op termijn ook mogelijk. De eilanden geven al met al een luchtig en weids landschapsbeeld. Alsof Zeeland ádemt! Het is de ambitie van de deelnemende partijen het idee uiteindelijk ook daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor vindt de komende periode verder overleg plaats. Het concept is ook inzetbaar voor andere regio’s met soortgelijke vraagstukken op het gebied van landschappelijke inpassing.

www.haverdroeze.nl

Delen: