PAS pakt ook 033

< Vorige pagina
U bent hier: Home>Actueel>PAS pakt ook 033

 

Ook NAVS-leden worden geraakt door het van tafel vegen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State. In onze provincie gingen in totaal twintig bouw- en wegenprojecten de koelkast in, drie daarvan in onze gemeente: de Kop van Isselt (honderden broodnodige woningen), Vathorst (gemengd woon-werkgebied) en bedrijventerrein De Wieken (uitbreiding 57 hectare). Voor al deze plannen moet Amersfoort op een andere manier aantonen dat de stikstofneerslag in de nabijgelegen beschermde natuurgebieden niet toeneemt door de uitbreidingsprojecten. Met name het veiligstellen van de woningbouw (naast de Kop van Isselt ook in De Nieuwe Stad en Wagenwerkplaats) is van groot belang.

Het toepassen van technieken die de uitstoot verminderen is volgens B&W een optie; het overnemen van emissierechten van andere nog niet gerealiseerde initiatieven ook. Als laatste redmiddel geldt de ‘ADC-toets’ om aan te tonen dat er geen alternatief (A) is voor het plan, er dwingende (D) redenen zijn van algemeen belang en er voldoende is gedacht aan compenserende (C) maatregelen. Het college heeft verder een ambtelijke Taskforce in het leven geroepen om de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak te onderzoeken.

Heb jij ideeën? Meld je bij hen.

Lees meer:

https://www.ad.nl/amersfoort/uitstoot-stikstof-zit-huizenbouw-in-amersfoort-in-de-weg~a9aea274/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

 

Delen: