U bent hier: Home>Over ons

Het concept van de NAVS spreekt aan en geeft voeding aan de wens om kennis te delen en
innoverende projecten in gezamenlijkheid te genereren.

 

Sinds 2010 is de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit hét platform voor de bouw- en vastgoedbranche van Amersfoort en omliggende gemeenten. Vastgoedspecialisten uit alle vastgoedvelden vinden elkaar binnen de NAVS. De leden voelen zich senang binnen onze sociëteit. Leggen er contacten, wisselen kennis uit, ondersteunen en sparren met elkaar, brengen elkaars projecten verder en initiëren er samen nieuwe. Maar de NAVS is er ook als er gelobbyd moet worden of als een maatschappelijk doel enige ondersteuning kan gebruiken, die wij binnen ons netwerk beschikbaar hebben. En ja: naast rijk geschakeerde bijeenkomsten met boeiende sprekers, is er ook oog voor het gezelligheids – en sociale aspect.

NAVS. Niet alleen een van de grootste vastgoedsociëteiten van Nederland, met ruim 5.000 jaar gebundelde ervaring.
Onze grote gemene deler? Een gezamenlijke passie voor vastgoed!

 

Voel je je aangesproken en behoor je tot de doelgroep?

Word lid!

 

Kennisdeling

De NAVS brengt mensen samen. Binnen de sociëteit wisselen participanten ideeën met elkaar uit. Marktpartijen én beleidsmakers. Dat leidt tot verrassende oplossingen en nieuwe perspectieven waar iedereen op kan bouwen.

 

Netwerkfunctie

Zowel voor leden als organisaties met een adviesvraag zijn de onderlinge contacten binnen de NAVS zeer waardevol. Door informeel kennis te delen ontstaat niet zelden een vruchtbare voedingsbodem en een goede basis voor een gezamenlijk project. Het fundament eronder? Onderling vertrouwen, opgebouwd binnen de NAVS.

 

Integrale kijk

We hebben wel eens zitten rekenen: de participanten binnen de NAVS bundelen zo’n 5.000 jaar kennis en kunde. Unieke kennis en kunde, want: afkomstig vanuit een breed scala bedrijven, organisaties en specialismen. Al die ervaring zetten we graag in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leden en hun projecten (al dan niet gezamenlijk). Maar naast het commerciële aspect vinden we dat we onze kennis en netwerken waar mogelijk óók duurzaam moeten inzetten voor maatschappelijke doelen. Een betere wereld voor de huidige en toekomstige generaties begint immers bij onszelf.

 

Bestuur

Het huidige Bestuur van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit wordt gevormd door Stan de Kanter, Michel Giesen, Carlos Apapoe, Maarten Stalenhoef, Martijn Stemerdink en Martin Timmerman.

Het Bestuur heeft een initiërende, ondersteunende, begeleidende en adviserende rol binnen de NAVS. De NAVS is een Stichting en kent dus formeel gezien geen leden maar participanten. Deze participanten van de NAVS “maken” de NAVS. Zij kunnen aangeven bepaalde programmaonderdelen mede te willen organiseren en kunnen als gastheer fungeren voor een bijeenkomst, al dan niet met een door hen bedacht en uitgewerkt onderwerp.

Het secretariaatsadres:

Stichting Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit
Suzannapolder 22, 3825 LP Amersfoort, Email : giesen@giesenvastgoed.nl